Kantou Regional Tournament

Lineup:[/u]

* Ryoma Echizen (boja)
* Eiji Kikumaru (dialer)
* Kunimitsu Tezuka (wiadro)
* Shuichiro Oishi
* Shusuke Fuji
* Takashi Kawamura
* Sadaharu Inui
* Takeshi Momoshiro
* Kaoru Kaidoh
Seigaku
Contact information

http://www.tenipuri.com/main.html, #Seishun-Gakuen

Members (3)