ex4ntic 2006-2010

new lineup 2010

Polandkor3k
PolandTerror
Polandkayson
Polands0da
PolandAdas

PolandCwirek


thanks the players who had a chance to play with the clan ex4ntic


Poland ex4ntic OpenCup @ 2010

PolandPyza
Polandroro_
Polandshgy
Polandkoval
Polands4nki

Poland ex4ntic OpenCup @ 2009


Polandzonk
Polandkoval
PolandSnaCki
PolandVoodoo
PolandTurki
PolandbEHNAZ

Polandzerohour

ex4ntic v1

Polandpyza
Polandroro
PolandDim
PolandD34th
PolandSinn1e
PolandnORAs
Polanddragi
PolandLukey
Polandmarcus
Polandpho4nix
Polandkoval
Polandzonk
PolandPMA
PolandnTd
Polandpoison
Polandkr1suuu

ex4ntic v2

Polandroro
Polandpyza
Polandkoval
BelgiumSpie
BelgiumJoonas
NetherlandsCreaji
PolandknabL
SpainNiveK

ex4ntic @ uGamers.pl v3

PolandPyza
Polandroro
Polandkoval
Polandznk
Polandw3DE
Polandpromen
PolandPMA
SpainNiveK
Polandsexupload

and thanks that what you passed through our clan- AbouT
- gurek
- s0k1
- cisy
- spitfire
- hizzy
- mETAL
- Marys
- staminaboy
- ekkie
- kazio0
- Tidus
- dIZEL
- Symb:*
- illusion
- Inshane

and many others...

HONORARYPolandpho4nix
PolandnORAs
SpainNiveK
Polanddragi
Polandmarcus
PolandLukey
BelgiumSpie
Polandkr1suuu
Polandpoison

GOOD GAME