Polish Draft Tournament II[/h3]]
Team voiler
Team WuT
Team fanatic/stexx

Team voiler
Poland voiler
Poland mag
Poland l4z
Poland SnaCki
Poland Turki
Poland oneofTHEM

Team WuT
Poland WuT
Poland ska
Poland Voodoo
Poland Pius
Poland staminaboy
Poland topek

Team fanatic
Poland fanatic
Poland syriusZ
Poland errol
Poland grzesiek
Poland lenin
Poland mOJA
Poland capone

Team stexx
Poland stexx
Poland palemki
Poland Michalek
Poland bytheway
Poland tIKEJ
Poland MiOdek

Team zMk
Poland zMk
Poland s1LENT
Poland upload
Poland wassabi
Poland gruchaaa
Poland SuchY
Poland Kwilos

Team Kirej
Poland Kirej
Poland Abject
Poland buggs
Poland Woozie
Poland MOFFO
Poland zerohour
Poland johNny
Poland sw1ruz


Polish Draft Tournament I[/h3]]
Team voiler
Team palemki
Team dialer/l4z

Team voiler
Poland voiler
Poland hunter
Poland miks
Poland ridji
Poland Boski
Poland samraj

Team palemki
Poland palemki
Poland WuT
Poland stexx
Poland Pius
Poland Voodoo
Poland Tramalek

Team l4z
Poland l4z
Poland Abject
Poland Elviss
Poland furman
Poland son1c
Poland Mars

Team dialer
Poland dialer
Poland ska
Poland Krein
Poland promen
Poland Lucas
Poland damagee

Team syriusZ
Poland syriusZ
Poland zMk
Poland numeric
Poland viC
Poland nORAs
Poland czaroo

Team hassaN
Poland hassaN
Poland Jadol
Poland tIKEJ
Poland Kirej
Poland Kento
Poland nineL

Team grzesiek
Poland grzesiek
Poland s1LENT
Poland gruchaa
Poland BloOdje
Poland firrrrrrr
Poland topek

Team dIZEL
Poland dIZEL
Poland fanatic
Poland mag
Poland cymky
Poland cisy
Poland staminaboy


GamesTV League Link